De contributie is per maand verschuldigd en bedraagt per maand:
jeugd            7 t/m 17 jaar    € 12,00
studenten     vanaf 18 jaar    € 12,00
senioren       vanaf 18 jaar    € 20,00

Naast de contributie voor Courage is er ook contributie voor het lidmaatschap van de schermbond (KNAS) verschuldigd. Deze contributie bedraagt voor 2018 per jaar:
jeugd          7 t/m 20 jaar    € 28,75
senioren      vanaf 21 jaar    € 57,50