De contributie is per maand verschuldigd en bedraagt per maand:
jeugd    7 t/m 15 jaar    €  9,00
junioren    16 t/m 17 jaar    € 12,75
studenten    vanaf 18 jaar    € 12,75
senioren    vanaf 18 jaar    € 18,00

Naast de contributie voor Courage is er ook contributie voor het lidmaatschap van de schermbond (KNAS) verschuldigd. Deze contributie bedraagt voor 2015 per jaar:
jeugd    7 t/m 20 jaar    € 23,50
senioren    vanaf 21 jaar    € 46,75