Veiligheid

Het schermen wordt beoefend met een volledige uitrusting. Op alle tijden dat men elkaar betrekt met de schermsport, moet men een masker op hebben. Zonder masker mag je de ander niet bedreigen met het ijzer, ook al is het schijn. Verder bestaat de beschermende uitrusting uit een handschoen, boven vest, broek en kousen. Het pak dient van kevlar te zijn, en een kracht van 800 Newton te kunnen weerstaan. Dit is niet alleen om je tijdens een schermpartij te beschermen, maar ook als een wapen breekt, dat het kevlar pak de gebroken punt kan tegen houden.
Het schermspel

De schermsport wordt met regels gespeeld. De drie afzonderlijke wapens van het schermen hebben alle drie hun eigen regels. De drie wapens heten (van links naar rechts) Sabel, Floret en Degen. Floret en degen zijn beide steekwapens en de sabel is ook nog eens een houw-wapen. Dat wil letterlijk zeggen dat er een snijkant aan zit waarmee je de tegenstander kunt aanvallen.
Algemene regels voor het schermen

De scheidsrechter bepaald wie het recht van de aanval heeft. Bij het commando 'trek' mogen de schermers beginnen, en bij 'halt' moeten de schermers stoppen.
Tijdens een wedstrijd mag de schermer zijn rug, en het achterkant van zijn hoofd niet naar de tegenstander toe keren.
Als twee schermers tegen elkaar aan lopen, of fysiek contact maken wordt het spel stop gezet.
Als de schermers elkaar passeren wordt het spel stop gezet.

Floret

Floret is een conventie wapen. Dat wil zeggen dat er spelregels zijn voor wie er de aanval heeft. De aanvallende partij krijgt namelijk prioriteit bij het bepalen wie er een punt heeft gemaakt als beide schermers elkaar treffen. Dus ben je eerst dan telt jouw treffer als eerst, en treffers die erna komen tellen niet meer. Beide schermers mogen de aanval beginnen, maar degene die als eerste begint is de aanvaller. De prioriteit van de aanval stopt als deze afgeweerd wordt, of als de aanvaller zijn aanval niet meer door zet. Bij het weren krijgt de directe tegen aanval van de tegenstander prioriteit. Dit wordt in het schermen ook wel de riposte genoemd. Wordt de aanval onderbroken, dan mogen beide partijen weer met de aanval beginnen. Hieronder een weergave van het trefvlak van de florettist (wit is trefvlak) Bij een treffer op het trefvlak krijgt de gene die treft een punt. Bij een treffer op het niet-trefvlak wordt er geen punt gegeven, maar de treffers die er na komen tellen ook niet meer mee.

Degen

De degen lijkt veel op de floret, dat het een steekwapen is. Er zijn echter geen conventies, en het schermen is een soort 'free-for-all' gevecht waar je vrij bent om te proberen wat je wilt. Omdat er geen prioriteit regel geldt bij de aanval, kan het voorkomen dat beide schermers gelijktijdig getroffen worden. Heel het lichaam is trefvlak, en er kunnen dus geen ongeldige treffers gemaakt worden.
 
Sabel

Bij sabel schermen gelden er weer de conventie regels (zie floret). Een aanval kan prioriteit hebben, en de aanval die volgt na een wering krijgt ook prioriteit. Omdat het een houw-wapen is kan er ook met de snijkant van het wapen treffers gemaakt worden. Die tellen het zelfde mee als treffers met de punt. Er zijn wel aparte regels voor het maken van een uitval, maar in de grote lijnen lijkt het veel op floret. Hieronder een weergave van het trefvlak van de sableur (wit is trefvlak).