Schermen: uitdagend en sportief

Contributie en Lidmaatschap

De contributie is samengesteld uit het K(oninklijke)N(ederlandse)A(lgemen) S(chermbond)-jaar-lidmaatschap en het lidmaatschap van de vereniging.Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk in verband met de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Die maakt het mogelijk dat je zonder zorgen schermt. Lees meer over de voordelen op de website van de KNAS. De KNAS contributie bedraagt voor 2020 per jaar:
jeugd 7 t/m 20 jaar € 29,75 per jaar
senioren vanaf 21 jaar € 59,50 per jaar
De maandelijkse contributie bedraagt:
jeugd 7 t/m 14 jaar € 18,00 per maand
jeugd vanaf 15 jaar en volwassenen € 20,00 per maand
 

Huur schermuitrusting

De club heeft een beperkte hoeveelheid schermmateriaal te huur. Ideaal om de periode te overbruggen als je nog niet zeker weet of je met deze sport door wil gaan. De kosten van de uitrusting bedraagt 30,- per half jaar, ongeacht het aantal uitrustingsstukken dat je gebruikt. Bij aanschaf van eigen materiaal vind er geen maandelijkse verrekening plaats. Actuele internationale kleding normering vind je op de website van de KNAS. Een prijsindicatie voor een 350nw starters-set(schermvest, masker, wapen) is ca. 150/175 euro, geschikt voor wedstrijdschermers tot 12 jaar oud en voor recreatieve schermers van iedere leeftijd.  

Lenen van materialen:

Let op: uitlenen van elektrisch materiaal is uitgesloten! Lenen kan altijd alleen in overleg met het bestuur. Een uitleenformulier wordt ingevuld en ondertekend voor:    

Gebruik van beeldmateriaal op de website & Facebook

Als je lid wordt/bent van En Garde dan verleen je de vereniging toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt op wedstrijden/trainingen/evenementen. Heb je bezwaar tegen publicatie van materiaal waarop je persoonlijk herkenbaar in beeld bent, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken door een mail te sturen naar: Mail De bezwaarde foto's zullen z.s.m. daarna verwijderd worden.

In- of uitschrijven bij En Garde

Leuk dat je je wilt inschrijven bij En Garde. Download hier het inschrijfformulier en stuur het naar: Mail De eerste 3 maanden kun je gebruik maken van het materiaal bij de schermvereniging en heb je alleen een T-shirt, lange sportbroek en zaalschoenen nodig.  

Uitschrijven

Lidmaatschap beëindigen kan elke maand. Het KNAS-lidmaatschap wordt altijd voor een heel jaar gerekend. Stuur een mail naar met daarin je voor- en achternaam en je geboortedatum naar: Mail